Jdi na obsah Jdi na menu
 


 PROFILY JEDNOTLIVÝCH KANDIDÁTŮ (1 - 30):

 

 Kandidát č. 1:  Mgr. Radek BRÁZDA Obrazek

 Datum a místo narození:

 23. dubna 1972 v Přerově

 Vzdělání:

 Ostravská univerzita, učitelství na ZŠ (dějepis, obč. výchova)
 Stav:  ženatý, 3 děti (Václav, Vojtěch, Veronika)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  Archivář (SOkA Přerov 1996 – 1998), od roku 1998 místostarosta obce (uvolněný pro výkon funkce), od roku 2005 starosta obce (uvolněn pro výkon funkce)
 Záliby:   Fotbal (aktivně pouze malá kopaná), ochotnické divadlo, literatura  (odborná historická literatura, pro oddech sci-fi a fantasy)
 Kontakt:  mobil: 737 260 606   email: starosta@troubky.cz

 Kandidát č. 2:  Ladislav ŠTEVANKA Obrazek
 Datum a místo narození:  29.8.1951 v Jívové
 Vzdělání:  SVVŠ Šternberk, SLTŠ Hranice
 Stav:  vdovec, 1 dítě
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  dříve lesník, od r.2006 starosta Domašova nad Bystřicí
 Záliby:  cykloturistika, běžecké lyžování
 Kontakt:  mobil: 731 955 844   email: ou@domasovnadbystrici.cz

 Kandidát č. 3:  Mgr. Jana PŘECECHTĚLOVÁ  Obrazek
 Datum a místo narození:  23. června 1973 v Prostějově
 Vzdělání:  MU Brno,obor- Sociální pedagogika
 Stav:  vdaná, 1 dítě (syn Olda)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  neuvolněná starostka od r. 2006, OSVČ
 Záliby:  četba, cykloturistika
 Kontakt:  mobil: 724 980 705    email: precechtelova@srbce.cz

 Kandidát č. 4:  Ing. Jiří JELÍNEKObrazek
 Datum a místo narození:  1. srpna 1964 v Jihlavě
 Vzdělání:  VŠ zemědělská Brno - obor provozní ekonom
 Stav:  ženatý, 2 děti (dcera a syn)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  OSVČ
 Záliby:  sport
 Kontakt:  mobil: 605 800 775    email: info@hrany-jelinek.cz     

 Kandidát č. 5:  Petr SLOVÁK Obrazek
 Datum a místo narození:  31. října 1972 v Jeseníku
 Vzdělání:  SPŠ - stavební
 Stav:  ženatý, 2 děti
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  starosta, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby
 Záliby:  architektura, cyklistika, malování, automobily (člen VOLVO klubu)
 Kontakt:

 mobil: 725 131 361    email: starosta@pisecna.cz

 

 

 Kandidát č. 6:  Ivan DOST
 Datum a místo narození:  12. února 1948 ve Vrchlabí
 Vzdělání:  SPŠ strojní - obor přesná mechanika a optika
 Stav:  ženatý, 1 dítě (syn Michal)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  starosta obce Mikulovice
 Záliby:  rekreačně fotbal, turistika, cykloturistika
 Kontakt:  mobil: 775 200 658    email: dost@mikulovice.cz

 

 Kandidát č. 7:  Ing. Miroslav KROČILObrazek
 Datum a místo narození:  12. května 1954 v Trnavě
 Vzdělání:  VŠB Ostrava
 Stav:  ženatý, 4 děti
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  dříve báňský technik, nyní inv. důchodce, starosta obce Vikantice
 Záliby:  
 Kontakt:  mobil: 739 075 652    email: vikantice@tiscali.cz

 

 Kandidát č. 8:  Milan MLATEČEKObrazek
 Datum a místo narození:  31. října 1972 v Prostějově
 Vzdělání:  SZŠ Vyškov - obor agronom, zootechnik
 Stav:  svobodný
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  starosta obce Hrubčice
 Záliby:  turistika, dějiny (středověk), historická literatura
 Kontakt:  mobil: 724 301 752   email: obec.hrubcice@volny.cz

 

 Kandidát č. 9:  Ing. Michal TICHÝObrazek
 Datum a místo narození:  3. září 1975 v Olomouci
 Vzdělání:  VŠB - TU Ostrava, obor - marketing a obchod
 Stav:  ženatý, 1 dítě (syn Ondřej)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  dříve ekonom, nyní starosta obce Senice na Hané
 Záliby:  sport
 Kontakt:  mobil: 724 805 306    email: starosta@senicenahane.cz

 Kandidát č.10:  Vlastimil BIAObrazek
 Datum a místo narození:  13. června 1957
 Vzdělání:  SPŠ strojní
 Stav:  ženatý, 2 děti
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  starosta obce Pavlovice u Přerova
 Záliby:  zahrada, zahradní technika
 Kontakt:  mobil: 724 861 328    email: starosta@pavloviceuprerova.cz

 

 Kandidát č.11:  RNDr. Miroslav DOSOUDILObrazek
 Datum a místo narození:  
 Vzdělání:  Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
 Stav:  
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  starosta obce Hlubočky
 Záliby:  sport, matematika
 Kontakt:  email: miroslav.dosoudil@hlubocky.cz

 

 Kandidát č.12:  Jiří ŘEZNÍČEKObrazek
 Datum a místo narození:  29. března 1965
 Vzdělání:  SPŠ obor Přístrojová a automatizační technika Přerov
 Stav:  rozvedený, 2 děti (dcery Martina a Hana)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  vedoucí stavební údržby PSP Přerov, od roku 1998 předseda finančního výboru ZO Tučín, od roku 2002 uvolněný starosta obce Tučín
 Záliby:  Práce s dětmi - letní dětské tábory, sport, turistika, cyklistika, hra na kytaru
 Kontakt:  mobil: 732 876 307    email: starosta@tucin.cz

 

 Kandidát č.13:

 Ing. Ivo ZATLOUKALObrazek

 Datum a místo narození:  12. listopadu 1960 v Prostějově
 Vzdělání:  VŠ zemědělská Brno - fakulta lesnická
 Stav:  ženatý, 2 děti (dcery Ivana a Petra)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:

 1983 - 2006 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

 od roku 2006 - uvolněný starosta obce Vrbátky

 Záliby:  sport (aktivně malá kopaná), myslivost
 Kontakt:  mobil: 606 485 031    email: starosta@vrbatky.cz

 

 Kandidát č.14:  Jan SAKSAObrazek
 Datum a místo narození:  11. srpna 1945 v Žakarovcích
 Vzdělání:  Střední ekonomická škola Mohelnice
 Stav:  ženatý, 2 děti
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  od roku 2002 uvolněný starosta obce Klopina
 Záliby:  myslivost
 Kontakt:  mobil: 724 861 075    email: ou-klopina@quick.cz

 

 Kandidát č.15:  Vlasta KOČÍObrazek
 Datum a místo narození:  3. dubna 1962 v Jeseníku
 Vzdělání:  SEŠ - ekonomie spojů v Opavě
 Stav:  vdaná, 2 děti (kluci Zdeněk a Jaromír)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  ekonom obce (1996-2006), od roku 2006 uvolněná starostka obce Velká Kraš
 Záliby:  literatura, vaření, ruční práce
 Kontakt:  mobil: 725 132 700    email: starosta@velkakras.cz

 

 Kandidát č.16:  Miroslav KRUŽÍK
 Datum a místo narození:  
 Vzdělání:  
 Stav:  
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  
 Záliby:  
 Kontakt:  

 

 Kandidát č.17:  Ing. Jana NĚMEČKOVÁObrazek
 Datum a místo narození:  8. července 1962 v Šumperku
 Vzdělání:  VUT stavební fakulta - obor konstrukce a dopravní stavby
 Stav:  vdaná, 3 děti (David, Petra, Klára)
 Polit. příslušnost:  členka polit. hnutí NEZÁVISLÍ
 Zaměstnání:  stavbyvedoucí, investiční technik, od roku 1998 uvolněná starostka obce Libina
 Záliby:  četba, příroda
 Kontakt:  mobil: 724 861 126    email: nemeckova@ou-libina.cz

 

 Kandidát č.18:  Ing. Milan KUBÍČEK
 Datum a místo narození:  23. dubna 1955 v Olomouci
 Vzdělání:  VUT Brno, fakulta elektrotechnická
 Stav:  ženatý, 3 děti (Milan, Jana a Tereza)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  OSVČ  (1992 – 1997), od 9/1997 uvolněný starosta obce  Olšany u Prostějova
 Záliby:  sport (tenis, stolní tenis, turistika, cykloturistika),  hudba
 Kontakt:  mobil: 604 982 221     email: kubicek@olsanyupv.cz

 

 

 Kandidát č.19:  Vilém PETRObrazek
 Datum a místo narození:  
 Vzdělání:  
 Stav:  
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  
 Záliby:  
 Kontakt:  
 

 Kandidát č.20:  Ing. Alfons MYNAŘÍKObrazek
 Datum a místo narození:  27. července 1943 v Brně
 Vzdělání:  VAAZ Brno elektrotechnické inženýrství
 Stav:  ženatý, 2 děti (kluci Alfons a Martin)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  voják z povolání (1966-1989), systémový inženýr (1990-2001), od roku2002 neuolněný starosta obce Babice
 Záliby:  rekreační spoty,cykloturistika, zpracovávání videa
 Kontakt:  mobil: 602 825 942    email: Babice@nextra.cz    ou@obecbabice.cz

 Kandidát č.21:  Jaromír DOHNAL
 Datum a místo narození:  
 Vzdělání:  
 Stav:  
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  
 Záliby:  
 Kontakt:  

 Kandidát č.22:  Mgr. Libor VRÁNA
 Datum a místo narození:  
 Vzdělání:  
 Stav:  
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  
 Záliby:  
 Kontakt:  

 Kandidát č.23:  Stanislav CETKOVSKÝObrazek
 Datum a místo narození:  10. července 1966 v Olomouci
 Vzdělání:  Střední odborné s maturitou - obor strojírenství, zpracování kovů
 Stav:  ženatý, 2 děti
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  automechanik (Dopravní stavby Olomouc 1984 - 1992), opravář stavebních strojů (Prodos, Dopravní stavby holding, Skanska 1992 - 2002), technik STK (STK nákladních vozidel Olomouc 1-8/2003), od 9/2003 uvolněný starosta obce Klenovice na Hané
 Záliby:  sport – fotbal, hokej, cyklistika  cestování
 Kontakt:  mobil: 724 180 322      email: obec@klenovicenahane.cz

 Kandidát č.24:  Jana PLHÁKOVÁObrazek
 Datum a místo narození:  2. září 1963 v Zábřehu na Moravě
 Vzdělání:  Gymnázium Zábřeh
 Stav:  vdaná, 3 děti (Lukáš, Jan a Stanislava)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  mzdová účetní, od roku 2002 uvolněná starostka obce Lesnice
 Záliby:  chov koní, rekreační jízda na koni, tenis, zahradkářství, péče o rodinu
 Kontakt:  mobil: 724 180 728    email: lesnice@iol.cz

 Kandidát č.25:  Antonín VENCLÍK
 Datum a místo narození:  
 Vzdělání:  
 Stav:  
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  
 Záliby:  
 Kontakt:  

 Kandidát č.26:  MUDr. Jana FERANCOVÁObrazek
 Datum a místo narození:  10.června 1972 v Olomouci
 Vzdělání:  Slovanské gymnázium v Olomouci (1986-1990), Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta –  všeobecné lékařství (1990-1996), 1999 - atestace neurologie, 2004 – atestace geriatrie
 Stav:  vdaná, 2 děti (Matouš a Jonáš)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  Lékařka (Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický  

 v Moravském Berouně, od roku 1996 dosud), rodičovská  

 péče (2001-2002, od roku 2005 dosud). 2002-2006 členka

 Zastupitelstva města MB, předsedkyně Komise sociálně-právní

 ochrany dítěte, od roku 2006 členka Rady města Moravský

 Beroun
 Záliby:  Rodina (výchova a péče o syny, rodinné i profesní zázemí

  pro manžela, který rád vzpomíná na dvouletou rodičovskou „dovolenou“ se starším synem Matoušem), odborná literatura

 (medicínské obory), cyklo- a pěší turistika, oddech- poslech

 barokní hudby a gregoriánských chorálů, sudoku
 Kontakt:  mobil: 554 733 658    email: ferancova.j@seznam.cz

 Kandidát č.27:  Mgr. Milan MAREKObrazek
 Datum a místo narození:  21. května 1968 v Prostějově
 Vzdělání:  UP Olomouc - učitelství (matematika, základy techniky)
 Stav:  žnatý, 2 děti (kluci Michal a Jan)
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:   1991-1992 učitel ZŠ Kollárova Prostějov, 1993-2006 učitel ZŠ Drahany, 2002-2006 místostarosta obce (neuvolněný), od roku 2006 uvolněný starosta městyse Drahany
 Záliby:  fotbal, volejbal, tenis, cyklistika, výpočetní technika
 Kontakt:  mobil: 724 070 057    email: oudrahany@iol.cz

 Kandidát č.28:  Zdenek VRÁNAObrazek
 Datum a místo narození:  7. února 1947 v Křenovicích
 Vzdělání:  středoškolské
 Stav:  ženatý
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  od roku 2006 uvolněný starosta obce Křenovice
 Záliby:  sport, motorismus, turistika, příroda
 Kontakt:  mobil: 602514340   email: obec.krenovice@o2active.cz

 

 Kandidát č.29:  Jaroslav MATIÁŠObrazek
 Datum a místo narození:  
 Vzdělání:  
 Stav:  
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  
 Záliby:  
 Kontakt:  

 Kandidát č.30:  Zdeněk MUSIL
 Datum a místo narození:  
 Vzdělání:  
 Stav:  
 Polit. příslušnost:  bez politické příslušnosti
 Zaměstnání:  
 Záliby:  
 Kontakt: